Duopleegzorg, oftewel gezamenlijk pleegouderschap.
Onze twee gezinnen bieden gezamenlijk onderdak aan 6 jongeren. In de eerste plaats gaat dit om pleegkinderen,jongeren die via een reguliere pleegzorginstelling bij ons terecht komen. Daarnaast kunnen er ook jongeren bij ons wonen die op een andere wijze een indicatie hebben. Ouders, kerken, sociale wijkteams of andere instellingen kunnen altijd contact met ons opnemen voor een woonplek voor jongeren.

Hoe oud?
De jongeren met wie we ons huis en ons leven delen, zijn ongeveer tussen de 14 en 20 jaar oud. We kiezen voor deze leeftijdsgroep omdat blijkt dat kinderen van deze leeftijd moeilijk plaatsbaar zijn binnen de pleegzorg en we ons deskundig achten voor begeleiding en opvoeding van kinderen van deze leeftijd. Tegelijk stopt wat ons betreft onze zorg niet bij de leeftijd van 18. Ook voor onze eigen kinderen geldt dat niet: de één heeft het nodig wat langer te blijven en de ander kan wat eerder uitvliegen. Dat vinden we oké en we stemmen dan ook af op de individuele behoefte van de jongere.

Kortom: een groot gezin met vooral tieners. Alle mogelijkheden om plezier te maken en samen leuke dingen te doen. Natuurlijk ook een plek waar je veilig ruzie kunt maken en je grenzen mag gaan ontdekken.

Maar ook om tot rust te komen en het ritme van een vrij normaal maar groot gezin (opnieuw) te ervaren
(Pleeg)kinderen die bij ons wonen worden wel formeel verbonden aan één van de pleegouderparen. In de praktijk betekent het echter: Als je bij ons woont heb je 4 pleegouders in plaats van 2.

Wie wel en wie niet?
Welke jongeren zijn welkom bij InnSide?
In eerste instantie alle jongeren die om wat voor reden dan ook (even) niet meer thuis kunnen wonen. We schrikken dus niet van ‘normale’ psycho-sociale problematiek die voor kan komen bij kinderen in de pleegzorg.

We hebben ontdekt dat onze vorm van pleegzorg ook erg geschikt kan zijn voor jongeren die de nabijheid en liefde van een gewoon pleeggezin niet goed aan kunnen en daardoor zeer moeilijk plaatsbaar zijn in een pleeggezin, maar eigenlijk ook niet direct tot de doelgroep behoren van een residentiële instelling.

Gebruik je drugs of ben je verslaafd aan drugs of drank dan is ons gezin geen goede plek voor je .

Wat na 18
Jongvolwassenen kunnen na hun 18e jaar rustig bij ons blijven wonen. We willen ze zo de gelegenheid bieden om in geleidelijkheid de stap naar zelfstandigheid te maken. Het accent komt dan meer te liggen op coaching en begeleiding i.p.v. opvoeding. En er wordt meer gewerkt aan praktische vaardigheden zoals bijv. wassen, koken, beheer financiën. Dit kan gewoon plaatsvinden in de setting van het gezin en één kamer is hierop ingericht met een eigen kookgelegenheid en een eigen toegang.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om volledige zelfstandigheid te leren in één van de appartementen in de tuin. Hier hebben we plek voor 4 jongeren.

Organisatie
Onze twee gezinnen bewonen samen een grote woonboerderij centraal gelegen in Zwolle-Zuid. Daarin hebben we ieder onze eigen woning en is er een gemeenschappelijk deel. In dit gemeenschappelijke gedeelte hebben de pleegkinderen een eigen slaapkamer. Verder is er een extra woonkamer (de Deel)  die verbonden wordt en integreert met één van de woonkamers van ons. Zo hebben we samen veel leefruimte en hebben we de ruimte voor ontspanningsbezigheden. De woningen zijn op alle verdiepingen m.b.v. doorgangen aan elkaar verbonden.

Verder is er rond de boerderij meer dan voldoende ruimte om te spelen/sporten. We hebben skelters een trampoline en een tafeltennistafel, een eigen basketbalveld, s ‘zomers een zwembad, vuurplaatsen om fikkie te stoken, een prieeltje waar je zelfs met regenachtig weer lekker buiten kunt zitten en veel, heel veel ruimte om te spelen en te hangen.

Een woonboerderij in Zwolle-Zuid: een stad met alle mogelijkheden voor voortgezet onderwijs, een station op 5 min, fietsafstand, een gezellig centrum en veel mogelijkheden om te sporten of andere leuke dingen te doen. Verder zijn er een aantal christelijke gemeentes waar leuke jeugdclubs draaien en kampen worden georganiseerd. Zo hebben ze alle gelegenheid om een sociaal netwerk op te bouwen, vrienden te maken.

Dagelijkse praktijk
Op de Deel die verbonden is met een woonkamer leven we een week samen de jongeren . Ze integreren volledig met één van onze gezinnen. Het andere gezin leeft deze week in de eigen basiswoning.

Na één week wordt er gewisseld: de primaire zorg gaat over van het ene echtpaar naar het andere. Zo wordt de zorg over de 2 pleegouderparen verdeeld.

Met grote regelmaat (minimaal 1 keer per week) is er overleg tussen de pleegouderparen om bijzonderheden over de verschillende pleegkinderen te bespreken en de eenduidigheid in opvoedingsstijl te garanderen.

Samenwerking
Er is samenwerking gezocht en gevonden met de christelijke jeugdzorginstelling Stichting Gereformeerde Jeugdzorg. De SGJ geeft de pleegjongeren en ons professionele , stabiele en inhoudelijke begeleiding. Ook hebben we een samenwerkingsverband gesloten met de provinciale jeugd zorginstelling Trias. Ook via Trias worden jongeren bij ons geplaatst.