Stichting Vrienden van InnSide

De Stichting Vrienden van InnSide is in het leven geroepen om ondersteuning te bieden bij de door InnSide aangeboden pleegzorg en begeleiding en hulp aan jongeren die om wat voor reden dan ook tijdelijk of permanent niet meer thuis kunnen wonen. Deze ondersteuning bestaat enerzijds uit het leveren van kennis en kunde op het gebied van pleegzorg en de daaraan verbonden maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Anderzijds heeft de Stichting als doel om structurele en incidentele fondsen te genereren die de pleegzorg voor deze jongeren mogelijk maken.

De fondsen worden gebruikt om aan InnSide een jaarlijkse bijdrage in de vorm van huur alsmede de daaraan verbonden onderhoudskosten te betalen voor het deel waar de jongeren gehuisvest zijn. Daarnaast wil de Stichting ook graag bijdragen in de kosten voor de aanschaf van materialen en de organisatie van diverse activiteiten die het welzijn van de jongeren bevorderen. Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit vier leden. Onderstaand stellen zij zich graag aan u voor. Heeft u vragen aan het bestuur? Stuur dan een mail met uw vraag naar info@innside.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Anne Fijma ( secretaris)
Ik ben Anne Fijma, getrouwd en trotse vader van drie volwassen kinderen. Op de vraag of ik in het bestuur van de Stichting Vrienden van InnSide zitting wilde nemen heb ik graag positief geantwoord. Al sinds de oprichting heb ik met respect gezien hoe er binnen InnSide een veilige plek aan (pleeg)tieners en jongvolwassenen wordt gegeven. Ik draag mede hierom graag mijn steentje bij binnen het bestuur van InnSide.
In het dagelijks leven werk ik als Hoofd Technologie & Ondersteuning bij Waterbedrijf Groningen.

Marco KoekoekMarco Koekoek (penningmeester)
Ik ben Marco Koekoek, getrouwd met Claudia en vader van 2 geweldige zoons, Bryan en Leroy. Wij wonen in Meppel, waar de Stichting ooit is begonnen. Vanaf de oprichting ben ik betrokken bij de Stichting Vrienden van InnSide als penningmeester. Waarom? omdat ik vind dat elk kind in een beschermde omgeving moet kunnen opgroeien. Door mijn bemoeienis bij de stichting zie ik steeds meer dat dit heel vaak juist niet vanzelfsprekend is in Nederland. Daarnaast spreekt het concept van InnSide mij zeer aan, waarbij pleegkinderen in een zo`n `normaal` mogelijke gezinssituatie, kind mogen zijn en mogen groeien naar volwassenheid. Warmte en betrokkenheid voor de kinderen is de basis voor opvang van pleegkinderen binnen InnSide.

    

Dikkie van Gijssel (bestuurslid)

De motivatie om bestuurslid van Innside te zijn komt voort uit mijn geloof. Mijn geloof in God, als  mijn hemelse Vader en ook mijn geloof in de kracht van mensen. Mensen die elkaar weer helpen. Waar nodig wil ik daar graag een bijdrage aanleveren. Dat kan op verschillende terreinen,  besturen, helpen, luisteren en er zijn. En ik wil ook graag leren, leren van mensen hoe zij de weg door en in het leven gaan.

Marcel HindriksMarcel Hindriks(voorzitter)

Eind 2014 werd ik gevraagd door een toenmalig bestuurslid of ik het bestuur van de Stichting Vrienden van InnSide wilde komen versterken. Tijdens het telefoongesprek vertelde hij me wat InnSide doet. De passie van de twee ouderparen achter InnSide om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen de liefde en geborgenheid te geven en een plek te bieden om – voor zover mogelijk – onbezorgd te kunnen (op)groeien naar een zelfstandig bestaan, maakten mij enthousiast om als bestuurslid dit werk te ondersteunen. Gelet op alle veranderingen in de Jeugdzorg is mijn streven als lid van het bestuur dan ook om zoveel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden bij allerlei randzaken, zodat de energie van InnSide terecht kan komen daar waar het nodig is: het bieden van zorg aan de kinderen!

Ik ben werkzaam als productmanager bij a.s.r. Vitality. Daarnaast ben ik actief in het bestuur van de ChristenUnie van de afdeling Zwolle.

Bijlagen:
Statuten Stichting Vrienden van InnSide