Op 11 november 2016 heeft Klaver4You een locatiebezoek uitgevoerd bij zorgaanbieder InnSide te Zwolle. Enkele citaten uit het bezoekverslag:
“…Wanneer we kijken naar de zorg, blijkt duidelijk dat hier de passie van beide families ligt. Alle zorg wordt door de twee stellen uitgevoerd, en in samenwerking vormgegeven. InnSide heeft grote strategische stappen gezet. De onderneming ‘InnSide’ heeft een overgang gemaakt van een stichting naar een maatschap met ondersteunende stichting, genaamd ‘Vrienden van InnSide’. De maatschap bestaat uit de gezinnen Veenstra en Grit. InnSide biedt haar zorg vanuit passie en persoonlijke betrokkenheid en werkt duidelijk cliëntgericht. Aandacht, rust en ruimte staan centraal in een huiselijke omgeving, waar de gezinnen dag en nacht voor de jongeren klaarstaan….” Lees meer

Klachtenregeling
Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz). De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. InnSide heeft zich aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, die ons een onafhankelijke Klachtenfunctionaris levert.

Klachtenportaal Zorg, bedoeld voor kleinschalige zorgvoorzieningen en ZZP’ers in de zorg, is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Door ons lidmaatschap bij Klachtenportaal Zorg zijn we ook verbonden aan Stichting Geschilleninstantie KPZ. Dit is een onafhankelijke Geschilleninstantie die geschillen behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De Stichting Geschilleninstantie KPZ is als geschilleninstantie erkend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Onze klachtenregeling en spelregels voldoet aan de gestelde eisen in de Klachtenreglement InnSide en het Uitvoeringsbesluit Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg Wkkgz.