Klaver4You:
We hebben ons n.a.v. de transitie die vanaf 1 januari 2015 plaats vond aangesloten bij een grotere organisatie, Klaver4You. Dit om bij de gemeente een stem te hebben.
http://www.klaver4you.nl/

Timon:
Er is samenwerking gezocht en gevonden met de christelijke jeugdzorginstelling Timon. Timon geeft de pleegjongeren en ons een professionele, stabiele en inhoudelijke begeleiding.
http://www.timon.nl/

Trias:
Ook hebben we een samenwerkingsverband gesloten met de provinciale jeugdzorginstelling Trias. Ook via Trias worden jongeren bij ons geplaatst.
Jeugdzorg: De pleegkinderen die hier geplaatst zijn komen via SGJ en Trias.
https://www.trias-groep.nl/pleegzorg