InnSide is een christelijke leefgemeenschap. Het is onze overtuiging dat God een bedoeling heeft met mensen en mensen mogelijkheden en talenten geeft. We willen jongeren die in deze gebroken wereld beschadigd zijn door het leven vanuit een positief uitgangspunt benaderen en hen opvoeden en begeleiden in hun ontwikkeling.