Duopleegzorg
Onze twee gezinnen bieden gezamenlijk onderdak aan 6 jongeren. In de eerste plaats gaat dit om jongeren die via een reguliere pleegzorginstelling bij ons terecht komen. Daarnaast kunnen echter ook ouders, kerken of andere instellingen contact met ons opnemen voor onderdak voor jongeren.
Lees meer…

Zelfstandig begeleid wonen InnSide+
Op 18 jarige leeftijd zijn jongeren vaak nog niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.
Hoewel ze ‘voor de wet’ volwassen worden geacht te zijn. Juist bij deze vaak beschadigde jongeren is persoonlijke begeleiding op weg naar zelfstandigheid erg belangrijk. Dit proces vraagt vaak de nodige tijd waar het gaat om versterking van de persoonlijkheid en identiteitsontwikkeling. Daarnaast worden we de laatste tijd vaak benaderd of we plaats hebben voor iemand die een vorm van begeleid wonen nodig heeft.
Lees meer…

Kwaliteitzorg
Op 11 november 2016 heeft Klaver4You een locatiebezoek uitgevoerd bij zorgaanbieder InnSide te Zwolle. Enkele citaten uit het bezoekverslag:
“…Wanneer we kijken naar de zorg, blijkt duidelijk dat hier de passie van beide families ligt. Alle zorg wordt door de twee stellen uitgevoerd, en in samenwerking vormgegeven. InnSide heeft grote strategische stappen gezet. De onderneming ‘InnSide’ heeft een overgang gemaakt van een stichting naar een maatschap met ondersteunende stichting, genaamd ‘Vrienden van InnSide’. De maatschap bestaat uit de gezinnen Veenstra en Grit. InnSide biedt haar zorg vanuit passie en persoonlijke betrokkenheid en werkt duidelijk cliëntgericht. Aandacht, rust en ruimte staan centraal in een huiselijke omgeving, waar de gezinnen dag en nacht voor de jongeren klaarstaan….”
Lees meer…

Samenwerking
Klaver4You:
We hebben ons n.a.v. de transitie die vanaf 1 januari 2015 plaats vond aangesloten bij een grotere organisatie, Klaver4You. Dit om bij de gemeente een stem te hebben.
http://www.klaver4you.nl/

Er is samenwerking gezocht en gevonden met de christelijke jeugdzorginstelling Timon. Timon geeft de pleegjongeren en ons een professionele, stabiele en inhoudelijke begeleiding. Ook hebben we een samenwerkingsverband gesloten met de provinciale jeugdzorginstelling Trias. Ook via Trias worden jongeren bij ons geplaatst.

Jeugdzorg: De pleegkinderen die hier geplaatst zijn komen via Timon en Trias.
Timon: http://www.timon.nl
Trias: https://www.trias-groep.nl/pleegzorg